تقویت گاوهای تازه زا با مهندسی جیره

تقویت گاوهای تازه زا با مهندسی جیره و

افزودنی های مفید جیره

جهت افزایش بازده تولیدی و کاهش ناهنجاری های متابولیسمی

لیستی از مواردی که باید در گاوهای تازه زا مورد توجه قرار گیرد :
 • دمای بدندمای بدن بالا میتواند یکی از اولین علامت های بیماری نهفته باشد
 • ترشحات رحم:بوی نامطبوع یا رنگ غیرطبیعی علامتی از بیماری یا جفت ماندگی است
 • قوام مدفوع:مدفوع با حالت مایع که شواهدی از وجود خون یا بوی بد دارد میتواند نشانگر بیماری باشد یا اینکه شکمبه خوب کار نمی کند
 • اشتها: گاوهایی که خوراک نمیخورند و اسکور پرشدگی شکمبه مناسبی ندارند باید به صورت فیزیکی بررسی شوند، زیرا ممکن است بیمار باشند.
 • ظاهر فیزیکی:چشم های گود رفته میتوانند نتجه کم آبی، جابه جایی شیردان، یا عفونت باشند. گوش ها نباید افتاده یا سرد باشند، زیرا میتواند نشانه بیماری و تب شیر باشند. همچنین، مشاهده نرخ و رکورد گرفتن از تنفس، آیا گاوها سرفه میکنند یا نه چون میتواند نشانه پنومونی باشد.
 • تولید شیر/ پر بودن پستان:پستانی که کاملا پر نشده باشد بیانگر نشانه ای از ناراحتی متابولیکی یا بیماری مانند متریت، کتوز، تب شیر، جابهجایی شیران یا پنومونی است. این علامتها میتواند ماده خشک مصرفی را کاهش دهد و باید به خوبی درمان شود. ادم طولانی مدت و زیاد نیز باید بررسی شود
 • پر بودن شکمبه و نشخوار کردن:گله هایی که حاوی گردنبندهای الکترونیک هستند باید میزان نشخوار را به صورت انفرادی بررسی کنند. گاوهای تازه زا در 5 تا 7 روز بعد از زایش باید حداقل 450 دقیقه در روز نشخوار کنند. برای گله های بدون گردنبند، پر بودن شکمبه را بررسی کنید و مشاهده کنید که آیا گاو نشخوار میکند یا نه. نسخه ای برای نمونه برداری از نشخوار هر گاو در بهاربند تازه زا درست کنید. تست های دیگری نیز میتواند انجام شود برای بررسی ورم پستان، کتوز، و تب شیر تحت حاد. این تستها میتواند بر اساس نیاز هر گله خاص طراحی شود. تغییر بهاربند میتواند تنش زا باشد و باید حداقل شود. گاوهای تازه زا را به گروه بعدی جابه جا کنید.
تقویت گاوهای تازه زا با مهندسی جیره

نکات مهم در مورد گاوهای تازه زا

آنچه بایستی در خصوص گاوهای تازه زا مدنظر داشته باشیم آنست که این گاوها همواره در معرض ابتلا به مشکلات متابولیسمی متعدد می باشند .

شما میتوانید با مدیریت دقیق جیره و مشورت با متخصص تغذیه در جهت استفاده مدبرانه از افزودنی های خوراکی ، به گاوهای تازه زا برای شروع یک دوره شیردهی موفق کمک شایانی  کنید.

تأمین نیازهای جیره ای گاو تازه زا

تأمین نیازهای جیره ای گاو تازه زا در دوره انتظار زایش و بعد از زایمان برای شروع یک دوره شیردهی عالی ضروری است.

گاوهای تازه زا بعد از زایمان در مصرف ماده خشک مشکل داشته و به سختی می توانند ماده خشک کافی در جهت تأمین نیازهای تغذیه ای برای شیردهی خود مصرف کنند. در نتیجه، گاو برای تأمین انرژی مورد نیاز از ذخایر بدنی خود استفاده می کند که این مسئله می تواند گاو را در معرض ابتلا به ناهنجاری های متابولیسمی مختلف قرار داده و منجر به تضعیف سیستم ایمنی گاو گردد. و متاسفانه این ناهنجاری های متابولیسمی بر عملکرد و سوددهی گاوهای دوشا تأثیر منفی دارد.

تقویت گاوهای تازه زا با جیره درمانی و با استفاده از افزودنی خوراکی در جیره مدیریت شده مخصوص گاوهای تازه زا میتوان پتانسیل  بازده تولیدی  را به حداکثر رساند و باعث کاهش شیوع ناهنجاری های متابولیسمی در گاو تازه زا شد.

به دلیل اینکه برخی از این افزودنی ها برای گله هایی که جیره جداگانه برای گاوهای تازه زا دارند بهتر عمل می کند، برای افزودن بهترین ترکیبات و افزودنی های متناسب جیره خود با متخصص تغذیه مشورت کنید.

برای کسب نتیجه مطلوب در گاوداری استفاده از محصول کنسانتره تازه زا  کارخانه شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه  توصیه می شود

 

افزودنیهای سودمند  در جیره گاوهای تازه زا 

 • مخمر

با استفاده از مخمر می توانید مصرف ماده خشک و عملکرد شکمبه را بهبود دهید.

عملکرد شکمبه تحت تاثیر زنده بودن مخمر یا کشت مخمر متفاوت می باشد. 2 مورد از تاثیرات مخمر را  می توان در کاهش میزان اسید لاکتات و افزایش میزان باکتری های هضم کننده فیبر یا بازده میکروبی خلاصه کرد . از آنجایی که  مخمر برای تمامی مراحل تولیدی گاوهای شیری سودمند میباشد می توان آن را بدون تردید در مزارعی که جایگاه جداگانه ای برای گاوهای تازه زا ندارند به کار برد.

 • موننسین

نقش مهم و اساسی موننسین در جیره ، بهبود متابولیسم انرژی است. همانطور که میدانید گاوهای شیری برای تولید شیر به انرژی کافی نیاز دارند .از سوی دیگر  نیاز گاوها به گلوکز در یازدهمین روز  پس از زایمان حدوداً ۲ برابر می شود.  بهتر است بدانید که مصرف ماده خشک به تنهایی برای تأمین نیازهای شیردهی گاوها کافی نیست،و موننسین پیشتازهای گلوکوژنیک مورد نیاز برای تأمین آن نیازها را فراهم می کند.

 • اسیدهای آمینه متیونین

نقش اسید آمینه متیونین در جیره گاو شیری تازه زا، بهبود  تولید شیر و مصرف ماده خشک میباشد . همچنین متیونین باعث بهبود و افزایش  عملکرد سیستم ایمنی از طریق  کاهش التهاب و تنش اکسیداتیو شود. بر اساس تازه ترین پژوهشهای انجام گرفته میتوان گفت متیونین محافظت شده شکمبه ای و آنالوگ های متیونین هر 2 هنگامی که در طی دوره ی بسیار مهم یعنی دوره انتظار زایش و دوره تازه زا خورانده می شوند باعث افزایش  پتانسیل تولید دام ها میگردد.

اگر میخواهید بهترین نتیجه را  از متیونین بدست آورید پیشنهاد میگردد متیونین  در ابتدای دوره خشکی به دام خورانده شده و تا دوره شیردهی ادامه یابد. بنابراین، گاوداری ها به منظور استفاده از افزودنی های خوراکی به بهترین نحو باید جیره ای مخصوص گاو انتظار زایش تنظیم کنند. کنسانتره های انتظار زایش تولید کارخانه خوراک دام شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان به راحتی کلیه افزودنی های مورد نیاز دام شما را فراهم میکند.

 • کولین محافظت شده شکمبه ای

نقش مهم کولین محافظت شده در کمک به خارج شدن چربی از کبد میباشد و در نتیجه کولین میتواند باعث جلوگیری از بروز  کبد چرب و کتوز شود و از سوی دیگر تولید شیر را افزایش دهد. اکثر گاوها در اوایل شیردهی دچار موازنه منفی انرژی هستند زیرا آنها ذخایر چربی را برای تأمین انرژی فراخوان می کنند که این به تولید اسیدهای چرب غیراستریفه شده (NEFAs) منجر می شود.

برخی از NEFAs ها به صورت انرژی توسط غدد پستانی مورد استفاده قرار می گیرند، اما بسیاری از آنها به منظور متابولیسم شدن وارد کبد می شوند.

از آنجایی که کبد توانایی کمی برای فرآوری چربی دارد. بنابراین NEFAs وارد شده به کبد می توانند به  بیماری کبد چرب یا کتوز منجر شوند. از آنجایی که کولین در شکمبه تجزیه می شود، اهمیت  نوع کولین مصرفی بسیار مهم است و پیشنهاد میشود منابع کولینی مورد استفاده برای گاوهای تازه زا از نوع محافظت شده شکمبه ای باشند.

کولین محافظت شده شکمبه ای به دلیل بالا بودن قیمت آن بهتر است که در گاوداری هایی استفاده شود که برای گاوهای ابتدای خشکی، انتظار زایش و تازه زا جایگاه جداگانه ای دارند.

کولین محافظت شده به خارج شدن چربی از کبد کمک می کند و در نتیجه مانع ایجاد کبد چرب و کتوز می شود و تولید شیر را افزایش می دهد. اکثر گاوها در اوایل شیردهی موازنه منفی انرژی را تا اندازه ای تجربه می کنند زیرا آنها ذخایر چربی را برای تأمین انرژی فراخوان می کنند که این به تولید اسیدهای چرب غیراستریفه شده (NEFAs) منجر می شود.

برخی از NEFAs ها به صورت انرژی توسط غدد پستانی مورد استفاده قرار می گیرند، اما بسیاری از آنها به منظور متابولیسم شدن وارد کبد می شوند.

 • ویتامین های گروه B

ویتامین های گروه B در موازنه انرژی تاثیر گذار بوده  و باعث بهبود سلامت و میزان تولید شیر دام میگردند. انواع ویتامین B عبارتند از: بیوتین، اسید فولیک، نیاسین، اسید پانتوتنیک، ویتامین B6، ریبوفلاوین، تیامین و ویتامین B12.

باور اشتباهی در خصوص تولید مقدار کافی ویتامینها در شکمبه وجود دارد و آن اینست که این ویتامین ها به اندازه کافی در شکمبه تولید می شوند، در صورتیکه ما امروزه میدانیم برخی از این ویتامین ها  به اندازه کافی برای به حداکثر رساندن عملکرد تولید نمیشوند. در بسیاری از موارد، این ویتامین ها را می توان با یکدیگر در یک ترکیب محافظت شده شکمبه ای یافت که می توان آن را در جهت کاهش شیوع کتوز و افزایش پتانسیل تولیدی و تولیدمثلی به دام خوراند.

 • کرومیوم

عنصر کرومیوم می تواند باعث بهبود  مصرف ماده خشک و عملکرد سیستم ایمنی شده و به متابولیسم انرژی کمک کند. مطالعات نشان میدهد نیاز گاوها به گلوکز در اوایل شیردهی بالا میرود.

از آنجایی که کرومیوم باعث  افزایش ترشح انسولین میگردد به تجزیه مؤثر گلوکز در گاوهای تازه زا کمک می کند.

 • مایکوتوکسین بایندر

متاسفانه مایکوتوکسین ها تقریباً در تمامی انواع علوفه ها و دانه های فرآوری شده وجود دارند. این سم ها هنگامی که شرایط برای رشد آنها مطلوب باشد از کپک ها و قارچ های موجود در علوفه های مزارع یا علوفه های ذخیره شده  به وجود می آیند. از آنجایی که  گاوهای تازه زا تحت تنش هستند و عملکرد سیستم ایمنی آنها به خطر می افتد، وجود مایکوتوکسین ها باعث نگرانی های بیشتری در دامداران میباشد

مایکوتوکسین ها 2 تاثیر منفی مهم دارند که عبارتند از :

 1. تأثیر منفی بر شکمبه و عملکرد سیستم ایمنی
 2. کاهش مصرف ماده خشک و تولید شیر را در کنار دیگر موارد
آشنایی با

کنسانتره های کارخانه تولید خوراک دام

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه

برای کسب نتیجه مطلوب در گاوداری استفاده از محصولات زیر توصیه می شود

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز