تنش استرس گرمایی

تنش استرس گرمایی در گله گاو شیری

تنش استرس گرمایی
تنش استرس گرمایی

اثر روغن دانه کتان

اثر روغن دانه کتان بر پاسخ ایمنی گوساله های شیری در شرایط استرس گرمایی

واحد تحقیق و آموزش شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان در پژوهش اخیر خود به بررسی اثر اضافه کردن روغن کتان و ویتامین E به شیر مصرفی روزانه بر روی پاسخهای ایمنی و غلظت متابولیتهای سرمی در گوساله های شیرخوار پرداخته است.

در این پژوهش  18 رأس گوساله ماده هلشتاین در سن 4 روزگی به طور تصادفی به 3 تیمار اختصاص یافتند.

تیمارها شامل:

 1. ( تغذیه 10 درصد وزن بدن شیر بدون استفاده از روغن کتان و ویتامینE
 2. ( تغذیه 10 درصد وزن بدن شیر حاوی روغن کتان
 3. ( تغذیه 10 درصد وزن بدن شیر حاوی روغن کتان و 150 میلیگرم ویتامین E بودند.

نمونه گیری از خون در روزهای 1 ، 15 ، 30 ، 45 ، 60 ، 75 و زمان قطع شیر برای تعیین غلظتهای سرمی گلوگز، آلبومین، کراتینین و ایمونوگلوبولین G انجام شد.

تجزیه و تحلیل دادههای آماری در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS ( 2003 ( به روش داده های تکرارشده در زمان و با استفاده از رویه MIXED آنالیز شدند.

نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از روغن کتان و نیز افزودن ویتامین E به شیر گوساله های شیرخوار هلشتاین، به طور همزمان، سبب کاهش غلظت آلبومین در طول کل دوره آزمایش شد )

(. به علاوه، در کل دوره آزمایش تیمار شاهد بیشترین غلظت کراتینین را نسبت به 2 تیمار دیگر به خود اختصاص داد )

(. به طوری که، بیشترین غلظت آلبومین متعلق به تیمار حاوی روغن کتان بود که با تیمار حاوی روغن کتان و ویتامین E تفاوت معنی داری داشت )

(. همچنین کمترین میزان کراتینین خون متعلق به تیمارهای حاوی روغن کتان و نیز روغن کتان به همراه ویتامین E بود که تفاوت معنی- داری با تیمار شاهد داشت )

(. در هر دو تیمار حاوی روغن کتان، غلظت IgG نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود )

نتایج پژوهش

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از روغن کتان و نیز افزودن ویتامین E به شیر گوساله های شیرخوار هلشتاین سبب بهبود برخی متابولیتهای خون و نیز ایمنی گوساله ها در دوره قبل و بعد از شیرگیری شد.

مصرف پروبيوتيک

تأثيرمصرف پروبيوتيک بر برخي فراسنجه هاي خوني و محور سوماتوتروپيک گاوهاي شيري هلشتاين در شرايط تنش گرمايي

واحد تحقیق و آموزش شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان در پژوهش اخیر خود در خصوص  تنش استرس گرمایی به بررسی اثرمقاومت به انسولين، تغييرات گلوکز، انسولين و IGF-I خون (محور سوماتوتروپيک) در گاوهاي شيري تغذيه شده با مخمر زنده فعال پروبيوساک در شرايط تنش گرمايي پرداخته است .

در اين آزمايش، تعداد شش رأس گاو حداقل يکبار زايش کرده در 2 گروه تيمار اختصاص یافتند

تیمارها شامل:

 1. (دريافت چهار گرم پروبيوتيک روزانه به ازاي هر رأس با غلظت 109×15واحد شمارشکلني/گرم) و
 2. شاهد (عدم دريافت پروبيوتيک) از 21 روز قبل از زايش تا هشت هفته بعد از زايش جهت بررسي تغييرات گلوکز، انسولين و IGF-1 خون و تست تحمل گلوکز قرار گرفتند.

تفاوت معني داري بين گروه شاهد و تيمار از نظر سطح گلوکز، انسولين و IGF-I خون در روز 60 پس از زايش وجود داشت و منجر به افزايش غلظت اين فراسنجه هاي خوني در گروه تيمار نسبت به شاهد شد. پروبيوتيک تأثير بر شاخص هاي تست تحمل گلوکز نداشت.

در نتيجه استفاده از پروبيوتيک پروبيوساک اثر مثبتي بر عملکرد محور سوماتوتروپيک و بهبود کارايي حيوان داشت و مي تواند راهکار مناسبي براي افزايش عملکرد گاوهاي شيري در شرايط تنش گرمايي باشد.

تنش استرس گرمایی
تنش استرس گرمایی

اصلاح نژاد

اصلاح نژاد و افزایش مقاومت در استرس گرمایی

واحد تحقیق و آموزش شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان در پژوهش اخیر خود به بررسی ارتباط نژاد دام و افزایش مقاومت در شرايط تنش گرمايي پرداخته است .

این پژوهش نشان می دهد در بهبود انتخاب ژنتیکی میتوان ژنوتیپ هایی انتخاب شود که نسبت به استرس گرمایی مقاوم ترند.

هورمون هایی که به عنوان تنظیم کننده هاي هورمونی شناخته می شوند در پاسخ هاي تطابق پذیري حیوان با تغییرات دمایی و طول دوره روشنایی نیز نقش دارند. این هورمون ها شامل هورمون هاي تیروئیدي، پرولاکتین، سوماتوتروپین، گلوکوکورتیکوئیدها و مینرالوکورتیکوئیدها هستند.

یک مثال در این مورد تغییرات فصلی در غلظت پرولاکتین است که حیوان در برابر تغییرات دمایی و دوره روشنائی تطابق فصلی پیدا می کند. محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال که شامل هورمون ترشح کننده کورتیکوتروپین (CRH)، کورتیکوتروپین، کورتیزول و آلدسترون است نیز در تغییرات دمایی دچار تغییراتی می شود و در تطابق پذیري حیوان با تغییرات دمایی نقش دارد.

به علاوه به نظر می رسد تفاوت هاي ژنتیکی بین حیوانات در مقاومت نسبت به استرس گرمایی در حرارت هاي بسیار بالا تشدید می شود.

براي مثال رویان گاو (Bos indicus) در برابر استرس گرمایی مقاوم تر از رویان Bos Taurusاست.

بنابراین شناخت فاکتورهاي تفاوت ژنتیکی بین حیوانات در پاسخ به استرس هاي حرارتی کمک بزرگی در افزایش توان تولیدي دام در شرایط بد محیطی خواهد بود

شایان ذکر است  استرس گرمایی بطور غیر مستقیم بر تولیدمثل با عدم بالانس انرژي در ارتباط است.

در گاو شیري  بین ماده خشک دریافتی، مرحله شیرواري، تولید شیر و بالانس انرژي ،رابطه وجود دارد. استرس گرمایی باعث کاهش ترشح LH شده و قطر فولیکول غالب را کاهش می دهد. از آنجایی که یکی از دلایل اصلی عدم اوولاسیون در گاوهاي شیري مخصوصا در دوره ي پس از زایش بالانس منفی انرژي است، پس این امر استرس گرمایی ناباروري را تشدید می کند.

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز