دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی گاو شیری

دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی گاو شیری

artificial insemination
_

دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی

گاو شیری

تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی(artificial insemination) ارزشمند ترین ابزار مدیریتی برای اصلاح نژاد توسط دامدار میباشد. و فرآیندی است که طی آن اسپرم گاو نر بصورت مصنوعی وارد دستگاه تناسلی گاو ماده میشود. نقش اصلی تلقیح مصنوعی در صنعت گاوداری ، استفاده وسیع از گاوهای نری است که برتری ژنتیک داشته و تا حدود زیادی عامل اصلی افزایش تدریجی تولید شیر گاوهای شیری میباشد.

بهر حال تلقیح مصنوعی نیازمند تضمین اینست که که تکنیکهای با مهارت بالا و تکنیکهای مدیریتی لازم جهت کسب بازده مناسب از آن ، اجرا شود. موفقیت در برنامه تولید مثلی با معیار فاصله گوساله زایی‌که اغلب تابعی از روزهایی است که تا اولین تلقیح( بعد از زایمان ) فاصله می افتد سنجیده میشود.

تمامی گله ها در هر زمان مشخصی، گاوهایی در دوره باز(در فاصله زایمان تا تلقیح منجر به آبستنی) دارند . بهر حال گاوهایی که در دوره ۸۵ روزگی بعد از زایمان آبستن نشده اند ، حتی اگر فاصله گوساله زایی مطلوب باشد، میتوانند یک مشکل اقتصادی جدی ایجاد کنند .

دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی
دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی

مزایای تلقیح مصنوعی

_
 • استفاده وسیع از گاوهای نر ممتازاز آنجایی که در تلقیح مصنوعی میتوان 200-250 راس گاو ماده را با منی حاصل از یک انزال در جفتگیری طبیعی بارور نمود.در نتیجه امکان استفاده بیشتر از گاو نر عالی فراهم میشودو این عمل زمینه ارزیابی دقیقتر قدرت انتقال ژنتیکی گاو نر را مهیا میسازد
 • کاهش یا حذف بیماریهای جنسیکاهش یا حذف بیماریهای جنسی نظیر ویبریوز و تریکوموناز که از طریق جفتگیری طبیعی انتقال میابند
 • صرفه جویی اقتصادیصرفه جویی در هزینه های نگهداری گاو نر با توجه به هزینه کم تلقیح مصنوعی
 • امکان ارزیابی سریعترارزیابی سریعتر گاو های نر جوان با استفاده از تلقیح مصنوعی در مقایسه با جفتگیری طبیعی
 • جلوگیری از بروز آسیبجلوگیری از آسیب دیدن گاوهای ماده و تلیسه ها در موقع جفت گیری با گاو نر
 • حد مناسبی از تلاقی گری دو رگ گیریبا استفاده از تلقیح مصنوعی میتوانیم از اسپرمهای مختلفی حتی در گله های کوچک استفاده کنیم تا به حدمناسبی از تلاقی گری دورگ گیری و در نتیجه به اهداف مطلوب اصلاح نژادی برسیم
artificial insemination
_

علایم ونشانه های فحلی (تمایلات جنسی)

در گاوهای شیری

برای آبستن شدن ماده گاو،تلقیح اسپرم باید در مرحله مناسبی از چرخه فحلی صورت پذیرد. گاو ماده اندکی قبل از آزادسازی تخمک رفتارهای جنسی یا فحلی را نشان میدهد که در این زمان حیوان نر را به خود جذب کرده و به آن اجازه جفت گیری میدهد.

سیکل فحلی در گاو بعد از بلوغ آغاز میگردد و جز در مواقع آبستنی هر 21 روز یکبار اتفاق می افتد. دوره فحلی در گاو زمانی است که طی آن گاو ایستاده، و اجازه سواری گرفتن به گاو نر یا گاو ماده دیگر را میدهد که تشخیص صحیح و به موقع فحلی یکی از مهمترین فاکتورها در سیستم مدیریت تولید مثلی در دامداری ها میباشد.

در زمان فحلی گاوها علایمی از خود نشان میدهند که این علایم طی 18-20 ساعت آشکار و قابل تشخیص میباشند.

 • برخی از گاوها از سایر گله جدا شده و گوشه گیر میشوند
 • در برخی از نژادهای شیری گاوها سر و صدای زیادی ایجاد میکنند
 • مصرف غذای آنها کاهش یافته و شیر آنها نیز افت میکند
 • گاوهای فحل تمایل به روی هم پریدن دارند
 • سایر گاوها تمایل به بوییدن گاو فحل دارند
 • لبهای فرج گاو فحل قرمز و ملتهب میشودو (لیزاب)ترشحات موکوسی روشنی در اطراف فرج دیده میشود
 • بهترین و مطمئن ترین نشانه فحل برای دامدار ، ایستادن گاو ماده و اجازه سواری دادن به دیگر گاوهاست
artificial insemination
_

پارامترهای تعیین زمان مناسب تلقیح

در گاوهای شیری

عمر اسپرم در دستگاه تولیدمثل ماده گاو نزدیک 24 ساعت است. حداکثر عمر تخمک پس از آزادسازی نزدیک به 12 ساعت میباشد و شانس لقاح حدود 6 ساعت پس از آزاد سازی تخمک است.

بهترین زمان تلقیح ماده گاو12 تا 24 ساعت پس از آغاز نشانه های فحلی است (شروع علایم فحلی) لذا بهتر است گاوهایی را که هنگام صبح فحل میشوند در بعداز ظهر و گاوهایی که در بعدازظهر فحل میشوند در صبح روز بعد تلقیح کرد.

راهنمای عملی برای تلقیح گاوهای فحل

برای دستیابی به حداکثر بازدهی تولید مثل باید فاصله گوساله زایی نزدیک به 365 روز باشد بنابراین فاصله زایش تا آبستنی حدود 85 روز باشد

موقعی که علایم فحلی مشاهده میشود

موقع مناسب برای تلقیح

آخرین فرصت برای تلقیح

صبح زود

بعد از ظهر همان روز

قبل از ساعت 10 همان روز

قبل از ظهر (بین ساعت 9 تا 12)

عصر همان روز یا فردا صبح زود

قبل از ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد

بعد از ظهر

قبل از ظهر فردا

قبل از ساعت 6 بعد از ظهر روز بعد

دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی
artificial insemination
_

موارد مهم در تعیین اسپرم در زمان تلقیح

در گاوهای شیری

 • میزان تولید شیر و چربی شیر و همچنین ارزش اصلاحی آنان
 • همخونی باید کمتر از 6/25 درصد باشد
 • وضعیت سخت زایی ناشی از مصرف اسپرم در تلقیح تلیسه ها
 • خصوصیات فنوتیپی و تولید اسپرم مصرفیارزش ارثی تیپ - تولید -میانگین تولید دختران

دوران های آبستنی نژادهای مختلف گاو (به روز)عبارتند از: نژاد هلشتاین : 279 روز- نژاد بروان سوییس : 290 روز- گاوهای بومی : 272- 279 روز

artificial insemination
_

وزن مناسب گاو در زمان تلقیح و زایمان

در نژادهای مختلف گاوهای شیری

نژاد

وزن مناسب برای باروری (کیلوگرم)

وزن ماده گاو در اولین زایش (کیلوگرم)

هلشتاین

340-385

500-545

براون سوییس

360-400

520-560

گونه محلی

190-220

270-280

توصیه میشود از تلقیح تلیسه ها در سن پایین جلوگیری شود .بنابراین سن مناسب برای تلقیح تلیسه ها 14 تا 16 ماهگی است.

recommends
_

توصیه های متخصصان تلقیح

به گاوداران عزیز

در صورتیکه شرایط فحل یابی و تلقیح به نحو احسن انجام شده باشد تنها کاری که دامدار میتواند انجام دهد علی الخصوص در فصل تابستان ،خنک نگهداشتن دام و جلوگیری از بروز تنش گرمایی و تنظیم جیره ای است که دام را در شرایط استرس گرمایی حمایت کند که لازم است در این خصوص از متخصصان جیره کمک بگیرد.
دانستنی
لازم است نهایت احتیاط را کیفیت علوفه داشته و ازعلوفه ایی که کپک زدگی دارد ، چه چاپر ذرت و چه یونجه که علایم ظاهری کپک زدگی، سیاه شدگی، و بقول معروف داغ شدگی دارد، به هیچ عنوان استفاده نکنند. چرا که در غیر اینصورت باعث میشود پروستگلاندین خون بالا رفته و حالت PG عمل میکند و ضد آبستن شدن دام است.
دانستنی
نکته دیگر استفاده از توکسین بایندر های استاندارد و با کیفیت خوب است. توکسین بایندر از انتقال سموم ناشی از فعالیت قارچ ها در خوراک و علوفه دام به بدن دام جلوگیری خواهند کرد.
دانستنی
همچنین بایستی سعی کنند از موارد استرس زا برای دام تلقیح شده پرهیز کنند نظیر حمام کنه یا واکسیناسیون و تزریقات غیر معمول و یا سم چینی و شاخ بری و جابجایی های متعدد و بی دلیل
دانستنی

دانستنیهای مفید در تلقیح مصنوعی گاو شیری

مقالات آموزش تازه های تکنولوژیوبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با بیش از 37 سال سابقه درخشان در خدمت کشاورزان و دامداران محترم

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان

پیام کوتاه: 9810003132673042

پست الكترونيكي:    info@ damdaranesf.com

کانال واتس آپ :  تعاونی گاوداران اصفهان

کانال آپارات: damdaranesf

اینستاگرام :damdaranesf

کدپستی دفتر مرکزی: 8158833117

کدپستی انبار: 8159355685

تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان


  ارائه خدمات

  جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه های بازرگانی ، ارائه خدمات پس از فروش، تامین نهاده ها و خوراک آماده دام و کلیه تجهیزات مورد نیاز در دامداری و همچنین رایزنی علمی ، آموزشی ، فنی و بالانس جیره و همچنین خدمات جمع آوری و آزمایشگاه و انجام آنالیز شیر لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید . 37سال تجربه در صنعت دامپروری ، پشتوانه ما است. عزم راسخ ما در ارائه تازه های تکنولوژی نوین صنعت کشاورزی و دامپروری به اعضاء محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان است.

  نقش حمایتی تعاونی ها در صنعت کشاورزی و دامپروری در ایران

  در حال حاضر بین 0/99 تا 1/2 درصد از تولیدات محصولات دامی جهان به کشور ایران اختصاص دارد. ایران با داشتن حدود 130 میلیون واحد دامی تجربه گرانقیمتی در صنعت دامپروری دارد بطوریکه تولیدات دامی کشور به حدود 10 میلیون تن رسیده است. تعاونی ها از عمده ترین نهادهای اقتصادی ، اجتماعی هستند که دارای توانایی های ویژه ای برای توسعه یک کشور را دارا می باشند. تشکیل شرکتهای تعاونی و حضور دامدان در فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها با توجه به نقشهای چندگانه ای که تعاونی ها ایفا می کنند میتواند مناسبترین شیوه جلب مشارکت دامدان و رسیدن به توسعه پایدار باشد.

  مدیریت

  مدیر مالی

  داخلی 2

  حسابداری

  بازرگانی

  واحد فنی

  ارسال فکس

  داخلی 7

  کارپرداز